Milieu & Samenleving

Als familiebedrijf vinden wij het bij Witte van Moort belangrijk om goed voor onze naasten en de generaties na ons te zorgen. Vanuit dat oogpunt hechten wij veel waarde aan een verantwoord en duurzaam milieubeleid. Pijler in dit beleid is het Witte van Moort milieuzorgsysteem, dat is gecertificeerd en daarmee voldoet aan de ISO-14001 norm. Deze aanpak komt mede tot stand door goed overleg met de diverse overheden en een maatwerk milieuvergunning.

Als Witte van Moort streven wij in al onze relaties naar openheid en harmonie en nemen daar onze verantwoordelijkheid in. U kunt er daarom op rekenen dat wij altijd met u in overleg gaan om de optimale oplossing te bieden voor welk thema of eventueel probleem dan ook. Als familiebedrijf vormen familiewaarden het fundament van al onze relaties. Het bepaalt de wijze waarop wij met onze medewerkers omgaan, de wijze waarop we de klantrelatie met uw willen vormgeven, de wijze waarop we issues aanpakken en onze rol in de samenleving willen vervullen. Leidraad in onze omgangsvormen zijn loyaliteit, steun, samenwerking en passie.

De volgende documenten kunt u hier downloaden: