Engineering & Procesmanagement

Belangrijke kenmerken van onze werkwijze en dienstverlening zijn:

  • Gedetailleerde conceptontwikkeling.
  • Heldere en zorgvuldige planning.
  • Zorg voor het ontwerp en de ontwikkeling van het gereedschap.
  • Productie van het op maat gemaakte gereedschap.
  • Onderhoud van het gereedschap gedurende de levensduur.

In de offertefase starten we met een maakbaarheidsanalyse van het door u gewenste product. Deze analyse wordt uitgevoerd door ervaren engineers, die daarvoor onder meer simulatiesoftware gebruiken. Op basis van de uitkomsten worden mogelijke wijzigingen die de maakbaarheid van uw product garanderen gedefinieerd. Deze wijzigingen bespreken we eerst met u, om deze vervolgens toe te voegen aan de offerte. Op deze wijze ontwikkelt Witte van Moort in samenwerking met onze klanten een concept dat niet alleen aan de productietechnische eisen voldoet, maar tegelijkertijd ook de door u gewenste functionaliteit optimaal vervult.

Op het moment dat een project aan Witte van Moort wordt gegund, ontwerpt de engineering afdeling de benodigde gereedschappen met behulp van CAD-CAM software. We produceren de gereedschappen vervolgens zelf in onze eigen gereedschapsmakerij, uiteraard onder begeleiding van de afdeling engineering. Met behulp van een heldere projectplanning informeren wij u, onze klant, periodiek over de voortgang. Hierin vindt u onder meer de status van de verschillende fases van het gereedschapsproject, waaronder de levering van een zogenaamd ‘first-out-of-tool’ product, het eerste product dat de gereedschap set heeft geproduceerd.

Al tijdens de bouw van het gereedschap leggen we alle specificaties vast die nodig zijn voor de serieproductie, zowel op het gebied van product als proces en kwaliteit. Nadat het gereedschap is vrijgegeven door de engineering toetsen we elk van deze specificaties tijdens een 0-serie. Eventuele optimaliseringen van de verschillende specificaties worden verwerkt, zodat het proces tot in detail is voorbereid en er kwalitatief hoogstaande producten in serie gemaakt kunnen worden.

Na goedkeuring door u als klant is het product klaar voor seriematige productie. Op basis van de klantorders, die middels EDI worden verwerkt, worden de verschillende productiestappen nauwkeurig ingepland, zodat de producten just-in-time aan u worden geleverd. Met als resultaat niet alleen de hoogste kwaliteit maar ook een hoge leverbetrouwbaarheid.